2021-0593 Wob-besluit over geluidsrapportage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de geluidrapportage omtrent het project Levels. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen