2021-0598 Wob-besluit over concessie openbaar snelladen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de concessie openbaar snelladen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen deel 1

Bijlagen deel 2

Bijlagen deel 3 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl