2021-0647 Wob-besluit over herkomst biomassa Lage Weide

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de herkomst van de biomassa voor de BioWarmte Installatie Lage Weide. Tevens wordt gevraagd om informatie uit het rapport dat Eneco eind 2020 heeft gedeeld met de Utrechtse gemeenteraad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen