2021-0648 Wob-besluit fietspad aansluiting Balijelaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Joosten Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten vanaf 1 januari 2016 die betrekking hebben op de aansluiting van het fietspad van de Balijebrug op de parallelweg van de Balijelaan ter hoogte van Balijelaan 40. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl