2021-0657 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een tiental opnamerapportages van Fides Expertise van werfkelders aan de Oudegracht. Ook wordt er gevraagd om inzage van de contractuele overeenkomsten die de gemeente Utrecht met Fides Expertise heeft gesloten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Zie voor nadere informatie over adresgegevens, 2020-0399 

Wob-verzoek 

eerste deelbesluit 

Het college van burgermeester en wethouders heeft op 20 oktober 2022 beslist op het tweede deelbesluit. 

tweede deelbesluit

Bijlagen deelbesluit twee, deel 1

Bijlagen deelbesluit twee, deel 2 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl