2021-0920 Woo-besluit over project de Nieuwe Eyk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het project 'de Nieuwe Eyk'. Gezien de hoeveelheid documenten wordt de informatie niet via deze weg geopenbaard. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl