2021-0984 Woo-besluit betreft de betonnen wegafscheiding op het Westplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de betonnen wegafscheiding op het Westplein en de voorschriften en beleidsregels die de gemeente hanteert met betrekking tot veiligheidsnormen van wegafscheidingen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen deel 1

Bijlagen deel 2

Bijlagen deel 3 

Bijlagen deel 4

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl