Wob-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten openbaar te maken over mogelijkheden van provincies en gemeenten om nieuwe natuur te realiseren in navolging van het onderzoek naar Actieplan Bos en Hout 2016. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl