2022-0083 Woo-besluit over alle omgevingsvergunningen vanaf 1 januari 2020 rondom H. Elconiusstraat 10 inclusief woonvorming afgelopen 5 jaar. en

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van HBR Advocaten. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2020 tot heden zijn verleend in het gebied rondom de Hermanus Elconiusstraat 10. In een aanvullende toelichting is gevraagd om alle omgevingsvergunningen die zien op woningvorming in de afglopen 5 jaar in de omgeving van de Hermanus Elconiusstraat. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl