2022-0092 Woo-besluit inzake bruikleen gemeentegrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over bruikleen en/of overeenkomsten inzake het in beheer geven van gemeentegrond openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit

Bijlagen 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl