2022-0142 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 13C.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over Stationsstraat 13C openbaar te maken. Gezien de hoeveelheid documenten zullen de documenten niet via deze weg verstrekt worden. Om de stukken in te zien kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden. 

Woo-verzoek

Woo-besluit

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl