2022-0143 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 36

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de Stationsstraat 36 openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden. 

Woo-verzoek 

Woo-besluit

Bijlagen deel 1 

Bijlagen deel 2

Bijlagen deel 3

Bijlagen deel 4

Bijlagen deel 5 

Bijlagen deel 6 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl