2022-0163 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 22 en 13B

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om documenten over de Stationsstraat 22 en 13B openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit

Bijlagen 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl