2022-0247 Woo-besluit inzake erfpachtregelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over erfpacht afkoopregelingen in Utrecht die bestaan of bestaan hebben voor niet-woningen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen 
 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl