2022-0280 Woo-besluit inzake locaties voor 60.000 bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting . In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de uitvoering van de ambitie van 60.000 bomen te planten. Er wordt concreet gevraagd om een overzicht van alle op hun geschiktheid voor het planen en herplanen beoordeelde locaties in de bebouwde kom, inclusief documenten waaruit blijkt dat die locaties op hun geschiktheid zijn beoordeeld. Het openbaar gemaakte document zal niet via deze weg gepubliceerd worden, omdat het een Excelbestand betreft. Indien u het document wenst in te zien dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl en bovenstaande zaaknummer vermelden.  In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit  downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl