2022-0384 Woo-besluit over campagne straatintimidatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober beslist op een Woo-verzoek dat Loon Management Int. B.V., namens GS Magenta (handelend onder de naam "Geen Stijl") heeft ingediend. In het Woo-verzoek wordt verzocht om alle documenten over de publiekscampagne tegen straatintimidatie. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl