2022-0413 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders 20 juni 2021 op datum beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle conceptuele dan wel definitieve rapporten betreffende bouwkundige onderzoeken inzake het adres Oudegracht 230 en 230A vanaf 1 januari 2019. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.

Zie voor nadere informatie over adresgegevens, 2020-0399

Woo-verzoek 

Woo-besluit 


 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl