Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2022 een 1e deelbeslissing genomen op een Woo-verzoek van AD. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle documenten over het bouwkundig conflict tussen het gemeentebestuur en een van de eigenaren van een pand op de Oudegracht. Er wordt specifiek gevraagd om alle documenten die berusten bij de gemeente Utrecht m.b.t. de panden op de Oudegracht waaronder Oudegracht 226 vanaf 1 november 2017.  In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, het 1e Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Vermelden adresgegevens in openbaar gemaakte documenten

Naar aanleiding van een datalekmelding heeft de Functionaris Gegevensbescherming (de door de gemeenteraad aangewezen privacy toezichthouder) op 23 juli 2021 geoordeeld dat het adres in dit bouwkundig geschil een objectgegeven is en geen persoonsgegevens. Het datalekdossier is onderdeel van deelbesluit 1.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 februari 2023 geoordeeld dat door de hoeveelheid en de soort procedures inmiddels een punt is bereikt dat derden kennis hebben van in ieder geval het adres in de bijlagen bij het Woo-besluit. Dit leidt naar oordeel van de voorzieningenrechter ertoe dat de gemeente het Woo-verzoek, Woo-besluit en alle documenten in de set bijlagen bij het deelbesluit 1 in bepaalde gevallen mag openbaren. Het adres in bijlage 1 is daarom leesbaar gelaten.

Woo-verzoek: op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland van 2 februari 2023 moeten drie woorden in het verzoek van het AD onleesbaar worden gemaakt tot zes weken nadat besloten is op het bezwaarschrift van een belanghebbende.

Deelbesluit 1 

Bijlage 1

Beslissing op bezwaar tegen deelbesluit 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2023 een beslissing op het bezwaar genomen tegen deelbesluit 1. Tegen de beslissing op bezwaar over deelbesluit 1 is een voorlopige voorziening en beroep aanhangig gemaakt.

In bezwaar is besloten is om het Woo-besluit in stand te houden. Inmiddels is het een feit van algemene bekendheid dat er een ge√ęscaleerd conflict is met de pandeigenaar en dat deze zaak veel aandacht heeft gekregen van de pers. Het college ziet verder geen direct causaal verband tussen de publicatie van deelbesluit 1 op de website van de gemeente en aandacht van de media. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat derden/familieleden van de pandeigenaar er mogelijk mee bekend zijn met de procedures tussen de pandeigenaar en de gemeente.

Deelbesluit 2 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2023 een 2e deelbeslissing genomen op een Woo-verzoek van AD. Vanwege het zwaarwegend belang dat DAS aanvoert, hebben wij naar aanleiding van de zienswijze besloten om documenten die afkomstig van DAS, uitgesteld te verstrekken. Deze zullen pas verstrekt worden, als is gebleken dat er geen gebruik wordt gemaakt van een voorlopige voorziening of indien er een voorlopige voorziening wordt opgestart tegen het 2e deelbesluit, de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken.

Tegen deelbesluit 2 is een voorlopige voorziening en beroep aanhangig gemaakt. Wij zullen daarom deelbesluit 2 nog niet openbaar maken in afwachting van de rechterlijke uitspraak. Deelbesluit 2 ziet op 109 formele bezwaar- en beroepsdossiers.

Deelbesluit 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2023 een 3e deelbeslissing genomen op een Woo-verzoek van AD. 

Vanwege het zwaarwegend belang dat DAS aanvoert, hebben wij naar aanleiding van de zienswijze besloten om documenten die afkomstig van DAS, uitgesteld te verstrekken. Deze zullen pas verstrekt worden, als is gebleken dat er geen gebruik wordt gemaakt van een voorlopige voorziening of indien er een voorlopige voorziening wordt opgestart tegen het 3e deelbesluit, de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken.

Tegen deelbesluit 3 is een voorlopige voorziening en bezwaar aanhangig gemaakt. Wij zullen daarom binnenkort een besluit nemen op het bezwaar tegen deelbesluit 3. Deelbesluit 3 ziet op 146 formele bezwaar- en beroepsdossiers.

Deelbesluit 4

Verzoeker heeft aangegeven inmiddels voldoende besluiten ontvangen te hebben. Er komt geen 4e deelbesluit.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Zodra de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan zullen wij de besluiten en bijlagen openbaar maken. Naar verwachting zal de voorzieningenrechter begin december uitspraak doen. 

 

 

 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl