2022-0696 en 2022-0697 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2022 beslist op twee Woo-verzoeken van een inwoner. In de verzoeken wordt verzocht om alle correspondentie van twee medewerkers vanaf 1 januari 2020 tot en met heden en vanaf 1 januari 2017 tot en met heden. Deze twee woo-verzoeken nemen wij niet mee in behandeling wegens misbruik van recht. In onderstaande links kunt u de twee verzoeken en het besluit downloaden.

Woo-verzoek 2022-0696 

Woo-verzoek 2022-0697

Woo-besluit  

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl