2022-0476 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over inspectierapporten (werf)kelders Utrechtse binnenstad. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.

Zie voor nadere informatie over adresgegevens, 2020-0399

Woo-verzoek

Woo-besluit 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl