6187060 Schriftelijk oordeel op een klacht over het incorrect optreden van een handhaver

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal pilots om ervaring op te doen met actieve openbaarmaking. Één daarvan is de schriftelijke oordelen in klachtenprocedures over gedragingen van het bestuursorgaan. Meer informatie over Open Utrecht kunt u vinden in de raadsbrief en het plan van aanpak.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juni 2019 gereageerd op een klacht van een inwoner. De klacht gaat over het incorrect optreden van een handhaver. In onderstaande link kunt u het schriftelijk oordeel downloaden.

Schriftelijk oordeel

Uw mening