6765783 Schriftelijk oordeel op een klacht over niet reageren op klacht over het wegslepen van een auto tijdens het Jazz festival

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal pilots om ervaring op te doen met actieve openbaarmaking. Één daarvan is de schriftelijke oordelen in klachtenprocedures over gedragingen van het bestuursorgaan. Meer informatie over Open Utrecht kunt u vinden in de raadsbrief en het plan van aanpak.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 gereageerd op een klacht over het niet reageren op een klacht over het wegslepen van een Greenwheels deelauto tijdens het Jazz festival. In onderstaande link kunt u het schriftelijk oordeel downloaden.

Schriftelijk oordeel

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl