6839058 Schriftelijk oordeel op een klacht over de onzorgvuldigheid van de procedure intrekken parkeervergunning wegens niet betalen

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal pilots om ervaring op te doen met actieve openbaarmaking. Één daarvan is de schriftelijke oordelen in klachtenprocedures over gedragingen van het bestuursorgaan. Meer informatie over Open Utrecht kunt u vinden in de raadsbrief en het plan van aanpak.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 gereageerd op een klacht van een inwoner. De klacht gaat over de onzorgvuldigheid van de procedure welke tot intrekking van een parkeervergunning heeft geleid en de parkeerboete die werd opgelegd. In onderstaande link kunt u het schriftelijk oordeel downloaden.

Schriftelijk oordeel

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl