Bestuur en organisatie APV (Algemene plaatselijke verordening)

De APV is door de raad vastgesteld in 2010, vandaar de naam Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010. Latere veranderingen worden steeds in de APV opgenomen.

 Bekijk de nu geldende APV

Op 1 januari 2020 wordt de Afvalstoffenverordening aangepast. Daarom verandert de APV ook op 1 januari 2020.

Bekijk hier de APV zoals die na 1 januari 2020 geldt

Bekijk hier de Afvalstoffenverordening zoals die na 1 januari 2020 geldt

Aanvullende regels

Hieronder vindt u aanvullende regels op de APV die nu gelden en die op overheid.nl zijn gepubliceerd. De regels staan op alfabetische volgorde per onderwerp. Ook noemen we het bijbehorende APV-artikel.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening