Rekenkamer Utrecht Ideeënbox

Hebt u als inwoner van de stad Utrecht een onderwerp waarvan u denkt: ‘Daar zou de Rekenkamer een onderzoek naar moeten instellen’, stuur dan via onderstaand formulier een e-mail naar de Rekenkamer. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. De Rekenkamer zal u laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. 
Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen en die te maken hebben met de doelmatigheid van het gemeentelijk functioneren. Als u meent persoonlijk te zijn benadeeld door de gemeente, dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman (tel. 0800 - 33 55 555).

Velden met een * zijn verplicht

Formulier ideeënbox Rekenkamer

Uw contactgegevens stellen ons in staat eventuele aanvullende vragen te stellen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

Uw mening