Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Educatie basisvaardigheden volwassenen

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid). Wij willen inzicht geven in de manier waarop het budget voor de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen wordt besteed en welke resultaten worden bereikt. Ook zullen we nagaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om (inzicht in) de resultaten van het beleid waar nodig te verbeteren.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Veiligheid en handhaving

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met het onderzoek naar veiligheid en handhaving. Wij willen nagaan hoe de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en hoe dit zorgt voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering. Daarbij willen wij ook ingaan op de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op dit terrein.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Opvolgingsonderzoek rekenkameronderzoeken 2014-2018

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een opvolgingsonderzoek naar de doorwerking van rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018. Wij gaan in hoeverre de raadsbesluiten over de conclusies en aanbevelingen van onze rapporten zijn uitgevoerd. Ook onderzoeken wij de factoren die de doorwerking van rekenkameronderzoek bevorderen of juist belemmeren.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Uw mening