Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Energietransitie

Het programma Energietransitie heeft een jaarlijkse budget van bijna €5 miljoen. We gaan in het eerste deel van ons onderzoek na hoe, en op basis van welke criteria, dit bedrag wordt besteed. Vervolgens gaan we meer in detail in op de uitvoering en resultaten van een aantal projecten binnen het programma Energietransitie (deel 2) en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed (deel 3).
Bekijk het onderzoeksplan


Informatieveiligheid

De Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar informatieveiligheid. Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop de gemeente Utrecht invulling geeft aan de informatieveiligheid en of deze voldoende gewaarborgd is. We kijken daarbij naar drie aspecten; organisatie/proces, mens en techniek.
Bekijk het onderzoeksplan


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Wij werken ook aan de onderwerpen geheimhouding (in samenwerking met de G4 rekenkamers), de afhandeling van meldingen openbare ruimte (Doe Mee onderzoek NVRR) en economisch beleid (verkenning). Deze onderwerpen zijn ook vermeld in ons Jaarplan 2020.