Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Informatieveiligheid

De Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar informatieveiligheid. Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop de gemeente Utrecht invulling geeft aan de informatieveiligheid en of deze voldoende gewaarborgd is. We kijken daarbij naar drie aspecten; organisatie/proces, mens en techniek.
Bekijk het onderzoeksplan


Educatie basisvaardigheden volwassenen

De Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid). Wij willen inzicht geven in de manier waarop het budget voor deze educatie wordt besteed en welke resultaten worden bereikt. Ook gaan wij na welke mogelijkheden de gemeente heeft om (inzicht in) de resultaten van het beleid waar nodig te verbeteren.
Bekijk het onderzoeksplan


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Een onderzoek naar de energietransitie is op dit moment in voorbereiding. Daarnaast werken wij aan de volgende onderwerpen: het stationsgebied, geheimhouding (in samenwerking met de G4 rekenkamers), de afhandeling van meldingen openbare ruimte (Doe Mee onderzoek NVRR) en economisch beleid (verkenning). Deze onderwerpen zijn ook vermeld in ons Jaarplan 2020.