Rekenkamer Utrecht Nieuws

Vacature voorzitter (14-09-2020)

Voor onze Rekenkamer zoeken wij per 1 januari 2021 een voorzitter die met Utrecht matcht!
Bekijk hier het profiel.


Informatieveiligheid (11-09-2020)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar informatieveiligheid.
Bekijk het onderzoeksplan.


Opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018 (23-06-2020)

Wij hebben voor 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 onderzocht of de raadsbesluiten zijn opgevolgd en of deze ook voor de beoogde verbeteringen zorgen. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Weten wat werkt (19-06-2020)

Brief over de uitkomsten van het bijstandsexperiment "Weten wat werkt". Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang (03-06-2020)

Brief over de uitvoering van de rekenkameraanbevelingen uit het rapport ‘Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten’ (2018). Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 (19-03-2020)

Ons Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 is gepubliceerd. En voor het eerst in onze nieuwe huisstijl. Onze website wordt op een later moment aangepast.  


Regie op veiligheid en handhaving (17-03-2020)

De rekenkamer onderzocht hoe de gemeente Utrecht en de burgemeester regie voeren op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte. Voor meer informatie, zie Publicaties


Rekenkamerbrief Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten (17-02-2020)

De rekenkamer reageert aan raad en college op de concept Regeling Risicovolle Projecten (RRP). Voor meer informatie, zie Publicaties.


Reactie college B en W op rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen (06-11-2019)

Het college van B en W heeft op 6 november 2019 in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de rekenkamerbrief over de toegankelijkheid van de stemlokalen.


Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap (04-11-2019)

Rekenkamer Utrecht heeft deelgenomen aan een beleidsscan van het VN-verdrag Handicap door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Deze scan is uitgevoerd in 47 gemeenten. De uitkomsten daarvan zijn nu beschikbaar. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rapport Uithoflijn genomineerd voor Goudvink 2019 (01-11-2019)

Het rapport 'Samen sturen', over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn (tram 22), is genomineerd voor de NVRR Goudvink 2019.  De winnaar van de Goudvink 2019 wordt op 29 november bekend gemaakt.   


Educatie basisvaardigheden volwassenen (30-09-2019)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid).
Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging (23-09-2019)

De rekenkamer geeft haar visie op het plan van aanpak voor de uitvoering van het raadsbesluit over rekenkamerrapport "Werken aan perspectief" en de Actieagenda Werkbeweging. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Uithoflijn - Update rapport deelonderzoek Procap (03-09-2019)

De rapportage van het deelonderzoek naar de verdeling van risico’s en meerkosten tussen de gemeente/provincie en de hoofdaannemer traminfrastructuur (BAM) is - na opheffing van geheimhouding van onderliggende documenten - vanaf heden te downloaden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Informatie vastgoed (19-06-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de informatie aan de raad over het gemeentelijk vastgoed te verbeteren en geeft een toelichting op de aan de raad voorgestelde investeringen in gemeentelijk vastgoed. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Veiligheid en handhaving (03-06-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen (20-05-2019)

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd worden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Opvolgingsonderzoek 2014-2018 (08-04-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018. Bekijk het onderzoeksplan.


Werken aan perspectief (26-03-2019)

De rekenkamer onderzocht de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Utrecht en uitvoeringspartners én hoe uitkeringsgerechtigden dit zelf ervaren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief raadsvoorstel Beperkt in beeld (26-03-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 (26-03-2019)

In het Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 is beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer uitvoerde in 2018. Daarnaast belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen activiteiten en onderzoeken in 2019 en de begroting van de rekenkamer.


Toegankelijkheid stembureaus (04-03-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.