Rekenkamer Utrecht Nieuws

Jaarplan 2021-2022 (24-06-2021)

Ons Jaarplan 2021-2022 is gepubliceerd.  In het Jaarplan 2021-2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2021-2022. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten (11-05-2021)

De rekenkamer geeft aan raad en college haar zienswijze op de Regeling Risicovolle Projecten. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


In memoriam mr. Watze Robert de Boer (17-04-2021)

Onlangs ontvingen we het zeer verdrietige bericht van het overlijden van Watze de Boer, voormalig voorzitter van de Rekenkamer Utrecht. Klik hier voor een in memoriam.


Informatieveiligheid (07-04-2021)

Het rapport "Zo sterk als de zwakste schakel" gaat in op de vraag of de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd is. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Jaarverslag 2020 (22-03-2021)

Ons Jaarverslag 2020 is gepubliceerd.  


Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte (04-03-2021)

In deze rekenkamerbrief beschrijven we de uitkomsten van onderzoek naar de afhandeling van meldingen openbare ruimte (MOR). Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen (04-03-2021)

Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op het plan van aanpak van het college voor het raadsbesluit ‘Leren om mee te kunnen doen’. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Energietransitie (01-02-2021)

In deze rekenkamerbrief gaan we in op het uitvoeringsprogramma energietransitie en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrieven Geheimhouding (25-01-2021)

De rekenkamers van de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben de geheimhouding van informatie onderzocht en delen de uitkomsten per brief met de gemeenteraden en met de Tweede Kamer. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’ (19-01-2021)

In deze brief delen wij onze visie op het plan van aanpak van het college voor het raadsbesluit Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Uitvoeren aanbevelingen Werken aan Perspectief (18-12-2020)

Een reactie van de rekenkamer op de acties van het college om de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Paul Venhoeven volgt Peter van den Berg op als voorzitter Rekenkamer Utrecht (17-12-2020)

In de gemeenteraad van donderdagavond 17 december benoemde de kersverse burgemeester Sharon Dijksma Paul Venhoeven (rechts) als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Utrecht. Paul Venhoeven volgt Peter van den Berg (links) op die de afgelopen zes jaar het voorzitterschap vervulde met veel deskundigheid en enthousiasme. Link naar de raadsvergadering
 


Rekenkamerbrief Stationsgebied (24-11-2020)

De ontwikkeling van fase 2 van het Stationsgebied komt op gang. Wij benoemen aandachtspunten en lessen uit de ervaringen met fase 1. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Basiseducatie volwassenen (15-10-2020)

Het rapport "Leren om mee te kunnen doen" beschrijft de resultaten van het Utrechtse beleid om basisvaardigheden van volwassen (taal, rekenen en digitale vaardigheid) te vergroten. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Energietransitie (05-10-2020)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de energietransitie.
Bekijk het onderzoeksplan.


Vacature voorzitter (14-09-2020)

Voor onze Rekenkamer zoeken wij per 1 januari 2021 een voorzitter die met Utrecht matcht! Update (24-11-2020): de selectieprocedure is inmiddels afgerond.


Informatieveiligheid (11-09-2020)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar informatieveiligheid.
Bekijk het onderzoeksplan.


Opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018 (23-06-2020)

Wij hebben voor 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 onderzocht of de raadsbesluiten zijn opgevolgd en of deze ook voor de beoogde verbeteringen zorgen. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Weten wat werkt (19-06-2020)

Brief over de uitkomsten van het bijstandsexperiment "Weten wat werkt". Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang (03-06-2020)

Brief over de uitvoering van de rekenkameraanbevelingen uit het rapport ‘Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten’ (2018). Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 (19-03-2020)

Ons Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 is gepubliceerd. En voor het eerst in onze nieuwe huisstijl. Onze website wordt op een later moment aangepast.  


Regie op veiligheid en handhaving (17-03-2020)

De rekenkamer onderzocht hoe de gemeente Utrecht en de burgemeester regie voeren op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte. Voor meer informatie, zie Publicaties


Rekenkamerbrief Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten (17-02-2020)

De rekenkamer reageert aan raad en college op de concept Regeling Risicovolle Projecten (RRP). Voor meer informatie, zie Publicaties.


Reactie college B en W op rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen (06-11-2019)

Het college van B en W heeft op 6 november 2019 in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de rekenkamerbrief over de toegankelijkheid van de stemlokalen.


Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap (04-11-2019)

Rekenkamer Utrecht heeft deelgenomen aan een beleidsscan van het VN-verdrag Handicap door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Deze scan is uitgevoerd in 47 gemeenten. De uitkomsten daarvan zijn nu beschikbaar. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rapport Uithoflijn genomineerd voor Goudvink 2019 (01-11-2019)

Het rapport 'Samen sturen', over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn (tram 22), is genomineerd voor de NVRR Goudvink 2019.  De winnaar van de Goudvink 2019 wordt op 29 november bekend gemaakt.   


Educatie basisvaardigheden volwassenen (30-09-2019)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid).
Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging (23-09-2019)

De rekenkamer geeft haar visie op het plan van aanpak voor de uitvoering van het raadsbesluit over rekenkamerrapport "Werken aan perspectief" en de Actieagenda Werkbeweging. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Uithoflijn - Update rapport deelonderzoek Procap (03-09-2019)

De rapportage van het deelonderzoek naar de verdeling van risico’s en meerkosten tussen de gemeente/provincie en de hoofdaannemer traminfrastructuur (BAM) is - na opheffing van geheimhouding van onderliggende documenten - vanaf heden te downloaden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Informatie vastgoed (19-06-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de informatie aan de raad over het gemeentelijk vastgoed te verbeteren en geeft een toelichting op de aan de raad voorgestelde investeringen in gemeentelijk vastgoed. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Veiligheid en handhaving (03-06-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen (20-05-2019)

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd worden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Opvolgingsonderzoek 2014-2018 (08-04-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018. Bekijk het onderzoeksplan.


Werken aan perspectief (26-03-2019)

De rekenkamer onderzocht de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Utrecht en uitvoeringspartners én hoe uitkeringsgerechtigden dit zelf ervaren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief raadsvoorstel Beperkt in beeld (26-03-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 (26-03-2019)

In het Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 is beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer uitvoerde in 2018. Daarnaast belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen activiteiten en onderzoeken in 2019 en de begroting van de rekenkamer.


Toegankelijkheid stembureaus (04-03-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.