Rekenkamer Utrecht NVRR


In 2004 is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies opgericht (NVRR). Het doel van de NVRR is het uitwisselen van kennis en ervaring.

De website van de NVRR bevat:
- de adresgegevens van de bij de vereniging aangesloten rekenkamer(commissie)s
- rapportages en publicaties van leden en niet-leden
- interessante links
- nieuws rond het thema rekenkamers en rekenkamerfuncties.

www.nvrr.nl