Rekenkamer Utrecht Gerard Bukkems

Gerard Bukkems

Gerard Bukkems is sinds 1 januari 2007 extern lid van de Rekenkamer. Hij is werkzaam als Directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor was hij werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs als Directeur Toezicht en bij de Algemene Rekenkamer als hoofd van de afdeling Europees en Rijksbreed Doelmatigheidsonderzoek. Hij vindt het van belang dat er ook op gemeentelijk niveau kwalitatief goed onderzoek plaatsvindt naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid. ’De Rekenkamer kan controleren of er daadwerkelijk gedaan wordt wat er gezegd is, en of er gezegd wordt wat er gedaan is. Het eerste is van belang voor een betrouwbare overheid, het laatste voor een transparante overheid die verantwoording aflegt’.

logo rekenkamer