Rekenkamer Utrecht Peter van den Berg

Peter van den Berg

Peter van den Berg is op 18 december 2014 benoemd tot extern lid en voorzitter van de Rekenkamer. Hij heeft een uitgebreide financieel-economische kennis en beschikt over een ruime ervaring met onderzoek naar en oordeelsvorming over beleid en bedrijfsvoering. Per 24 juni 2015 is hij benoemd tot Staatsraad bij de Afdeling Advisering van de Raad van State. Daarvoor was hij kwartiermaker Onafhankelijke Begrotingsautoriteit bij de Raad van State en in eerdere betrekkingen Directeur Begrotingszaken en plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Rijksbegroting op het Ministerie van Financiën en directielid van het Centraal Planbureau (CPB).  

logo rekenkamer