Rekenkamer Utrecht Peter van den Berg

Peter van den Berg is op 18 december 2014 benoemd tot extern lid en voorzitter van de Rekenkamer. Hij heeft een uitgebreide financieel-economische kennis en beschikt over een ruime ervaring met onderzoek naar en oordeelsvorming over beleid en bedrijfsvoering. In de periode augustus 2014 tot februari 2019 was hij staatsraad en kwartiermaker Onafhankelijk Begrotingstoezicht bij de Afdeling advisering van de Raad van State. In de jaren 1999-2014 was hij werkzaam bij het Ministerie van Financiën als plv. Directeur-generaal Rijksbegroting, directeur Inspectie der Rijksfinanciën (1999-2010) en directeur Begrotingszaken (2010-2014). Voorafgaand was hij werkzaam op het Centraal Planbureau en was daar in de jaren 1992-1999 lid van de directie. Hij was ook al eerder actief in de wereld van de lokale rekenkamers als voorzitter van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam/Voorburg.