Subsidiehulp Utrechts subsidiebeleid

Wij gaan eerlijk en transparant om met subsidies. Zo vragen wij bijvoorbeeld van organisaties die subsidie krijgen dat zij een goed bestuur hebben en toegankelijk zijn.

Lees het uitvoeringskader subsidieverstrekking (pdf, 248 kB)

Goed bestuur en Governance Codes

Krijgt uw organisatie subsidie van de gemeente Utrecht? Dan moet u voldoen aan de Governance Code van uw branche. Het is belangrijk dat organisaties die subsidie ontvangen goed bestuurd worden en hieraan voldoen.

Minder dan half miljoen aan inkomsten of geen Governance Code?

Ontvangt uw organisatie per jaar minder dan € 500.000 aan inkomsten? Of heeft uw branche geen Governance Code (zoals bij bedrijven)? Dan moet u voldoen aan de Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur (pdf, 54 kB).

Hoe geeft u aan dat u aan de eisen voldoet?

U legt de verklaring af in het digitale aanvraagformulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Stuurt u de aanvraag per mail of per post? Vul dan de Verklaring Goed Bestuur (pdf, 73 kB) in. Stuur dit document mee met uw aanvraag.

Social Return

Soms wordt er in een beleidsregel een verplichting opgenomen tot de inzet van Social Return. Die verplichting geldt als uw organisatie op jaarbasis meer dan € 100.000 subsidie ontvangt van de gemeente. Wij vragen u dan 5% van het subsidiebedrag te gebruiken om bijvoorbeeld Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of producten in te kopen bij sociale werkvoorzieningen.

Toegankelijkheid

Alle activiteiten die de gemeente Utrecht subsidieert moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Besteed daarom in uw activiteitenplan aandacht aan de toegankelijkheid. Bekijk de richtlijn voor toegankelijke activiteiten (pdf, 97 kB) en lees meer over toegankelijkheid in Utrecht.

Dieren

Uilen, roofvogels en reptielen mogen niet optreden in door de gemeente Utrecht georganiseerde of gefinancierde evenementen. Dat geldt dus ook voor evenementen waarvoor u subsidie krijgt van de gemeente. Dit verbod is aanvullend op het landelijke verbod om wilde zoogdieren te gebruiken bij een optreden.

Btw (omzetbelasting)

Ontvangt u een subsidie van de gemeente? Dan hoeft u daarover geen btw te betalen aan de Belastingdienst. U krijgt de subsidie namelijk voor activiteiten waarbij u een tegenprestatie aan anderen levert en niet aan de gemeente zelf. Dit betekent ook dat u geen btw kunt meerekenen in de (personeel)kosten waarvoor u subsidie vraagt. Voor btw die u zelf moet betalen aan anderen kunt u wel subsidie vragen. Bijvoorbeeld als u iemand inhuurt of iets koopt.

Meer informatie over subsidie en btw leest u op website van de Belastingdienst

Salarissen en vergoedingen aan bestuurders

Het is niet de bedoeling dat er subsidiegeld van de gemeente Utrecht gebruikt wordt om een topinkomens aan bestuurders te betalen. Daarom vragen wij aan gesubsidieerde instellingen om de richtlijn in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen aan te houden voor hun salarissen en vergoedingen aan hun bestuurders.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht