Bestuur en organisatie Utrecht en Amsterdam werken samen aan Digitaal model van de stad

Gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D model van de stad, ook wel 'Digital Twin' genoemd. Dat gebeurde al informeel maar de samenwerking is nu formeel bekrachtigd. Chief information officer (CIO) van Utrecht, Mariëlle van der Zanden en chief technology officer (CTO) van Amsterdam, Ger Baron ondertekenden 5 oktober 2021 een overeenkomst waarin staat dat er op basis van dezelfde uitgangspunten en met dezelfde doelen zal worden samengewerkt aan deze stadsmodellen. Door kennis en kunde uit beide steden te delen en in 1 team samen te brengen, ontstaat slagkracht om dit sneller en efficiënter te kunnen ontwikkelen.

Data met 3D stadsmodel visueel aantrekkelijk

Met een 3D stadsmodel kun je allerlei data en informatie over de stad op een interactieve en visueel aantrekkelijke manier aanbieden aan een groot publiek. Je kunt bijvoorbeeld drukte in de openbare ruimte, luchtkwaliteit of verkeersstromen in de stad visualiseren, de staat van wal en kluismuren in kaart brengen, of je een beeld vormen van nieuwbouwprojecten. Informatie die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de openbare ruimte efficiënter te onderhouden en gebiedsontwikkeling in kaart te brengen in participatietrajecten. Daarmee ontstaat een beter inzicht in vaak moeilijk te begrijpen informatie. Dat is nodig omdat er steeds meer data beschikbaar is en als open data wordt aangeboden, maar niet inzichtelijk is.

Ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk

Door gebruik te maken van een game engine (Unity), kun je door deze 3D wereld heenlopen om zo een nieuwe woontoren alvast van alle kanten te bekijken. Inclusief de schaduw die deze woontoren veroorzaakt op omliggende gebouwen. Uiteindelijk moet het zelfs mogelijk worden om door middel van simulaties in het digitale model van de stad de impact van de ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk te krijgen voordat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zowel voor ambtenaren als voor de inwoners van een stad biedt dit de mogelijkheid plannen digitaal te beoordelen voordat ze gerealiseerd worden. Hiermee worden plannen niet alleen beter, het biedt ook mogelijkheden om vroeg in het ontwerpproces bepaalde keuzes goed te onderbouwen.

Open source

Utrecht en Amsterdam ontwikkelen het platform open source en bieden het kosteloos aan waardoor ook andere overheden laagdrempelig kunnen instappen. Het is de ambitie om zo niet alleen data te delen maar juist ook de tools. En dat is best uniek in Nederland. Veel van de huidige platforms waar je een stad in 3D kunt bekijken zijn gebonden aan een abonnement, waardoor de kosten relatief hoog zijn. Samen met het ontbreken van de benodigde expertise om ermee te werken, is dit vaak een drempel voor veel gemeenten om aan te sluiten.

De samenwerking tussen Utrecht en Amsterdam sluit aan bij het open source beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil je zelf rondwandelen in de digitale 3D wereld? Klik dan in Edge of Chrome browsers op

3d.amsterdam.nl

3d.utrecht.nl

De open source code kan gevonden worden op

Hulp en contact Digitale stad

Telefoon

14 030