Initiatief en invloed Wijkplatform

Utrecht gaat in 2020 met wijkplatforms werken.

De snelle groei van Utrecht vraagt om veel investeringen in het leefklimaat en om een goed samenspel tussen Utrechters en de gemeente. Daarom wil de gemeente beter aansluiten bij wat er leeft in de wijken en de stem horen van meer verschillende Utrechters, ook de mensen die niet snel meepraten. Vanaf 1 januari 2020 komen er wijkplatforms in plaats van wijkraden. Inwoners, ondernemers en anderen zijn welkom om hieraan mee te doen.

Netwerk voor bewoners en betrokkenen

De nieuwe wijkplatforms leggen de verbinding met buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties. Ze zijn een netwerk waar alle bewoners en andere betrokkenen gebruik van kunnen maken. Per wijk is er straks tenminste 1 wijkplatform dat past bij het karakter, de dynamiek, de behoeften en de mensen die er wonen en werken. Ze kunnen daarom per wijk verschillen in opzet, samenstelling en taken.

De wijkplatforms organiseren minimaal 2 keer per jaar dialoogbijeenkomsten over thema’s die leven in de wijk. Bij deze bijeenkomsten zijn mensen uit de wijk welkom en nemen vanuit de gemeente wijkwethouder en ambtenaren deel.

De platforms starten zo snel mogelijk na 1 januari 2020 en na een jaar doen we een evaluatie. Per wijk is in principe € 5.000 per jaar beschikbaar voor wijkplatforms.

Wilt u meedoen?

Meer weten of interesse om aan te sluiten bij een wijkplatform? Neem contact met het wijkbureau of mail naar wijken@utrecht.nl.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening