Verkiezingen Centrale stemopneming

Op 17 maart om 21.00 uur sluiten de stembussen. Daarna tellen de stembureaus alle stemmen. Dit jaar tellen ze op de verkiezingsdag alleen de stemmen per partij. Ze tellen nog niet de stemmen per kandidaat.

Pas op de dag na de verkiezing worden de stemmen per kandidaat geteld. Dit heet centrale stemopneming. Centrale stemopneming is een proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij doen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 mee aan deze proef.

Hoe werkt het

Op de verkiezingsdag - 17 maart

Op 17 maart om 21.00 uur wijst de voorzitter van het stembureau de laatste kiezer aan. Alle kiezers die dan nog in de rij staan, mogen hun stem nog uitbrengen. Daarna sluit het stembureau. De voorzitter, stembureauleden en tellers gaan dan de stemmen tellen. Ze geven door aan de gemeente hoeveel stemmen elke partij gekregen heeft. Wij kunnen dan de voorlopige uitslag bekendmaken.

Na de verkiezingsdag - 18 maart

Op 18 maart van 9.00 tot 17.00 uur is de centrale stemopneming in de Jaarbeurs. 80 telteams gaan in de Jaarbeurs alle stemmen tellen. Dit doen ze op kandidaatsniveau: ze kijken niet alleen op welke partij, maar ook op welke persoon de stem is uitgebracht.

Elk telteam bestaat uit 4 leden en een voorzitter. Alle telteams staan onder de verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Zij controleren of het tellen goed gegaan is, en zetten de uitslag in het proces-verbaal. Dat is het officiële verslag van het stembureau.

Waarom centrale stemopneming

Door de stembiljetten centraal te tellen, is het telproces efficiënter, betrouwbaarder en transparanter. Dit betekent dat het telproces goed gecontroleerd kan worden. Ook is de kans kleiner dat er opnieuw geteld moet worden.

Openbaar

Het tellen van stemmen is openbaar. U mag komen kijken als u dit interessant vindt. Dit mag op 17 maart op een stembureau en op 18 maart in de Jaarbeurs. Houd wel rekening met de coronamaatregelen: draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand. Zorg er ook voor dat u de tellers niet in de weg staat. Zo kunnen zij snel en goed hun werk doen.

Als u wilt kijken op 17 maart, kunt u zich melden bij de voorzitter van het stembureau waar u wilt kijken. Als u wilt kijken op 18 maart, kunt u zich melden bij de balie in de Jaarbeurs. Iemand van de gemeente zal u dan begeleiden.

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht