Verkiezingen Iemand voor u laten stemmen (volmacht)

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet. Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

1. Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een onderhandse volmacht. U doet dit door de achterkant van uw stempas in te vullen. Degene die voor u gaat stemmen, moet kiesgerechtigd zijn in Utrecht. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet op 21 maart 2018 meenemen naar het stembureau:

  • De compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend;
  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau;
  • Zijn eigen stempas;
  • Zijn eigen identiteitsbewijs.

Let op. Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

2. Schriftelijk volmachtsbewijs

Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Bijvoorbeeld omdat u tussen 26 februari 2018 en 17 maart 2018 in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Vul het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' (pdf, 151 kB) in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Stuur het formulier naar:
Verkiezingen gemeente Utrecht
Antwoordnummer 9027
3500 ZA Utrecht

U kunt het formulier niet naar ons mailen omdat er privacygevoelige informatie in staat.

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op zijn laatst 16 maart 2018 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het stemmen. Let op. Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht