Verkiezingen Kandidaatstelling politieke partijen

Op 31 januari 2022 is de dag kandidaatstelling. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht. Dat is op het stadskantoor.

Vanaf half december kunt u via de website van de Kiesraad software downloaden. Met deze software kunt u de documenten downloaden die u nodig hebt voor de kandidaatstelling.

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. U maakt dit bedrag op zijn laatst 17 januari 2022 over naar rekening NL95 ABNA 0430 0929 70. Onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling GR2022 + de naam van uw politieke partij. U krijgt de waarborgsom terug als het stemcijfer bij de verkiezing hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Partij ondersteunen

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of heeft uw partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van Utrechtse kiesgerechtigden inleveren.

Download het formulier ondersteuningsverklaring

Dit formulier kunt u ook vanaf 3 januari tot en met 31 januari ophalen bij de receptie van het stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht. Dit is gratis.

Kiesgerechtigden die uw partij willen ondersteunen moeten in persoon naar het stadskantoor komen en daar de verklaring ondertekenen. Dit kan tussen 17 januari en 31 januari bij de snelbalie van Burgerzaken. U hoeft geen afspraak te maken. De ondersteuner moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

U levert de 30 ondersteuningsverklaringen in op de dag van kandidaatstelling op 31 januari.

Voorinlevering

U kunt van 24 januari tot en met 26 januari een voorinlevering doen. Wij kijken dan samen met u of alle documenten compleet zijn. U maakt hiervoor een afspraak via verkiezingen@utrecht.nl of 030 – 286 20 02. Let op: u moet alsnog op 31 januari alle spullen officieel inleveren, dit is wettelijk verplicht.

Stukken niet compleet op dag kandidaatstelling

Als u nog aanvullende informatie moet brengen om de kandidaatstelling compleet te maken (herstel verzuimen), dan kan dat op:

  • woensdag 2 februari 9.00 - 17.00 uur
  • donderdag 3 februari 9.00 - 17.00 uur
  • vrijdag 4 februari 9.00 - 15.00 uur

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op die lijsten, en de namen van de partijen. Ook krijgen de kandidatenlijsten dan een lijstnummer.

Inzien stukken kandidaatstelling

Van 2 februari tot 4 februari kunt u de stukken van de kandidaatstelling inzien. Iedereen kan de stukken bekijken tussen 9.00 en 17.00 uur op het stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht. U meldt zich bij de receptie.

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht