Verkiezingen Kandidaatstelling politieke partijen

Op 5 februari 2018 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de verkiezingen de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht.

Vanaf december 2017 kunt u software downloaden op de website van de Kiesraad. Met deze software kunt u de documenten downloaden die u nodig hebt voor de kandidaatstelling.

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,- betalen. U maakt dit bedrag uiterlijk 22 januari 2018 over naar rekening NL95 ABNA 0430 0929 70. Onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling GR2018 + de naam van uw politieke partij. U krijgt de waarborgsom terug als het stemcijfer bij de verkiezing hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Verklaringen van ondersteuning

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van Utrechtse kiesgerechtigden inleveren.

Formulier Ondersteuningsverklaring (pdf, 32 kB)

Dit formulier kunt u vanaf 22 januari 2018 tot en met 5 februari 2018 ook ophalen bij de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht. Dit is gratis.

Kiesgerechtigden die uw partij willen ondersteunen moeten in persoon naar het Stadskantoor komen en daar de verklaring ondertekenen. Dit kan tussen 22 januari en 5 februari 2018 bij de snelbalie van Burgerzaken. U hoeft geen afspraak te maken. De ondersteuner moet in Utrecht als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

U levert de 30 ondersteuningsverklaringen in op de dag van kandidaatstelling op 5 februari 2018.

Voorinlevering

U kunt van 29 januari tot en met 2 februari een voorinlevering doen. Wij kijken dan samen met u of alle documenten compleet zijn. U maakt hiervoor een afspraak via verkiezingen@utrecht.nl of 030 – 286 20 02. Let op: u moet alsnog op 5 februari alle spullen officieel inleveren, dit is wettelijk verplicht.

Stukken niet compleet op dag kandidaatstelling

Als u nog aanvullende informatie moet brengen om de kandidaatstelling compleet te maken (herstel verzuimen), dan kan dat op:

  • woensdag 7 februari van 9.00 - 17.00 uur
  • donderdag 8 februari van 9.00 - 17.00 uur
  • vrijdag 9 februari van 9.00 – 15.00 uur

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op die lijsten, en de namen van de partijen. Ook krijgen de kandidatenlijsten dan een lijstnummer.

Inzien stukken kandidaatstelling

Van 7 februari tot 9 februari 16.00 uur kunt u de stukken van de kandidaatstelling inzien. Iedereen kan de stukken bekijken tussen 9.00 en 17.00 uur op het Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht. U kunt zich melden bij de receptie.

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht