Verkiezingen Registreren van een politieke partij

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet de naam van uw politieke partij geregistreerd staan.

Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Partijen die nog niet eerder zijn geregistreerd, moeten dat nu wel doen. Dit kan door op zijn laatst 27 december 2017 een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ in te dienen bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht. Doet u dit niet voor 27 december, dan kunt u nog steeds deelnemen aan de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie indienen

U dient een verzoek tot registratie in bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht. U maakt hiervoor een afspraak.
Telefoon: 030 – 286 20 02
E-mail: verkiezingen@utrecht.nl

Waarborgsom

Om uw politieke partij te laten registreren betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van € 112,50. U moet dit doen voordat u het registratieverzoek verstuurt. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer u een geldige kandidatenlijst inlevert. U maakt het bedrag over naar de rekening NL95 ABNA 0430 0929 70. Onder vermelding van: waarborgsom registratie GR2018 + de naam van uw politieke partij.

Wat levert u in bij uw registratieverzoek

Bij uw registratieverzoek moet u de volgende documenten inleveren:

  • De statuten (vastgelegd in een akte van de notaris) waarin staat dat uw groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid;
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50;
  • Een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren.

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht