Processen-verbaal van de verkiezingen

Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. U kunt de processen-verbaal van deze verkiezingen in Utrecht bekijken. Een proces-verbaal is een verslag van bijvoorbeeld een stembureau.

Bekijk hieronder de ingescande processen-verbaal. De processen-verbaal staan op volgorde van stembureaunummer. Bekijk welke locatie welk stembureaunummer (pdf, 76kB) had.

Let op! De documenten zijn erg groot. Het laden of downloaden kan dus even duren.

Processen-verbaal van de stembureaus (woensdag)

Uitkomsten van de centrale stemopneming (donderdag)

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht