Nevenfuncties leden directieberaad

Bekijk de nevenfuncties van de directieleden van de gemeente Utrecht.

Nevenfuncties/-activiteiten Utrechtse managers

 • Gabrielle Haanen, gemeentesecretaris, algemeen directeur:
  • lid raad van commissarissen Parkstad Limburg Theater
  • voorzitterschap directienetwerk U10 gemeenten
 • Evert Peereboom, directeur bedrijfsvoering:
  • lid Raad van Toezicht Stichting de Werkshop
 • Bas Stam, Werk en inkomen:
  • bestuurslid Wigo4it
 • Jorinde ter Mors, Publiekszaken:
  • voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdienstverlening
  • Taskforce Samen Organiseren, inclusief identiteitslab
 • Edwin Westphal, concernmanager FIJ:
  • gastdocent VU Amsterdam
  • lid Raad van Toezicht Leviaan
  • lid Raad van Toezicht EFP
 • Klaske de Jonge, concernmanager HRM:
  • lid Raad van Toezicht VZVZ
  • voorzitter Stichting de Geschillencommissie
 • Katie Zwetsloot, concern controller:
  • lid van de commissie BADO

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur