Werken bij de gemeente Overzicht afdelingen (organogram)

De gemeente Utrecht bestaat uit 5 eenheden: de Directieraad en Directie Bedrijfsvoering, de Ontwikkelorganisatie, de Uitvoeringsorganisatie, Stadsbedrijven en de Griffie en Rekenkamer. Deze eenheden zijn onderverdeeld in verschillende bedrijfsonderdelen. Bekijk hieronder de schematische opbouw van de organisatie.

Hulp en contact

Telefoon: 14 030

E-mail: