Map events test page

events:
•	atlas:event:search-objects: Zoeken van objecten op adres
•	atlas:event:select-feature: Selecteren van een specifiek object
•	atlas:event:toggle-filter: Aan/uitzetten van de filters
•	atlas:event:toggle-list: Aan/uitzetten van de lijstweergaven