Gemeenteraad Raadsinformatiebijeenkomst

foto RIB in Trouwzaal

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over een plan, vraagt hij vaak aan mensen in de stad wat zij er van vinden. Daarom organiseert de raad regelmatig raadsinformatiebijeenkomsten. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst staan er vaak meerdere onderwerpen op het programma waarover bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten. Raadsinformatiebijeenkomsten zijn altijd openbaar. U bent dus van harte welkom.

Programma raadsinformatiebijeenkomsten

Het programma voor een raadsinformatiebijeenkomst wordt twee weken van te voren definitief vastgesteld. In de kalender van de gemeenteraad  vindt u de data van de bijeenkomsten en welke onderwerpen er op het programma staan.  

Meld u aan als meeprater

Als u mee wilt praten over een onderwerp op de agenda van een raadsinformatiebijeenkomst, meld u dan aan via het aanmeldformulier. Met uitzondering van de technische bijeenkomst krijgt u bij alle werkvormen de gelegenheid schriftelijk of mondeling uw mening te geven. De tekst mailt u vooraf, zodat raadsleden zich kunnen inlezen. De griffie publiceert uw tekst (zonder adres/mail-gegevens), als bijlage bij de agenda, op deze website.

Verschillende werkvormen

Voor alle bijeenkomsten zoekt de gemeenteraad een passende werkvorm. Hieronder staan ze beschreven.


Reguliere bijeenkomst

Twistgesprek

Lagerhuisdebat

Vragen stellen

Interview

Ideeënuitwisseling

Zeepkistmarkt

Technische bijeenkomst

Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 10 99

E-mail

raadsinformatie
bijeenkomst@utrecht.nl

Adres

Stadhuis
Korte Minrebroederstraat 2
Postbus 16200
3500 CE Utrecht