Gemeenteraad Meepraten

Meepraten tijdens raadsinformatiebijeenkomsten

Wilt u als inwoner van Utrecht invloed uitoefenen op besluiten van de raad? Dan kunt u meepraten tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten.

Meepraten? Zo gaat dat

Bij elke raadsinformatiebijeenkomst wordt een bijpassende werkvorm gekozen. Ter voorbereiding van uw bijdrage is het belangrijk om te weten welke werkvorm de raad toepast bij de bijeenkomst waarbij u komt meepraten. Met uitzondering van de technische bijeenkomst krijgt u bij alle andere werkvormen de gelegenheid schriftelijk of mondeling uw mening te geven over het onderwerp. Hieronder leest u meer over de werkvormen: reguliere bijeenkomst, twistgesprek, Lagerhuisdebat, vragen stellen, interview, ideeënuitwisseling, zeepkistmarkt en technische bijeenkomst.

Aanmelden als meeprater

  1. U meldt zich aan voor een  raadsinformatiebijeenkomst via het aanmeldformulier.  
  2. Afhankelijk van het aantal meepraters krijgt u 3 tot 5 minuten spreektijd. Bij sommige werkvormen krijgt u niet per definitie eigen spreektijd. Meer informatie over de spreektijden vindt u bij de beschrijving van de werkvormen.
  3. Uw spreektekst mailt u vooraf, zodat raadsleden zich kunnen inlezen. De griffie publiceert uw bijdrage (zonder adres/mail-gegevens) in de online vergadertool iBabsOnline.

Reguliere bijeenkomst

Twistgesprek

Lagerhuisdebat

Vragen stellen

Interview

Ideeënuitwisseling

Zeepkistmarkt

Technische bijeenkomst


Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 10 99

E-mail

raadsinformatie
bijeenkomst@utrecht.nl

Adres

Stadhuis
Korte Minrebroederstraat 2
Postbus 16200
3500 CE Utrecht