Gemeenteraad Maarten van Ooijen

Portret van Maarten van Ooijen

Woont in wijk

Kanaleneiland

Telefoon

06 - 13 37 06 30 of 030 - 286 11 86

E-mail

m.van.ooijen@utrecht.nl

Website

www.utrecht.christenunie.nl

Te volgen via

Twitter, Facebook en LinkedIn

Fractievoorzitter

Nevenactiviteiten

  • Adviseur bij Lysias Consultancy Group
    Als werknemer bij Lysias Consulting Group adviseer ik samen met collega's publieke instellingen over 'complexe vraagstukken'. Als adviseur werk ik zelf nooit in opdracht van de gemeente Utrecht - zoals ook wettelijk is uitgesloten. Ik werk aan allerlei type opdrachten, maar met speciale aandacht voor het sociaal domein.
  • Trekker visieteam pioniersplek De Haven, Kanaleneiland
    De Haven is een nieuwe kerk op Kanaleneiland, met een speciale focus voor diaconaal werk in de wijk. Het Visieteam geeft leiding aan De Haven. Als trekker geef ik leiding aan het proces, waar onder andere keuzes worden gemaakt over type activiteiten, huisvesting en financiering.

Over welke onderwerpen kunt u mij benaderen?

Burgerzaken, Financiën, Juridische zaken, Ombudszaken, Openbare orde en veiligheid, Werk en inkomen, Sport, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg en maatschappelijke opvang