Gemeenteraad Klaas Verschuure

Portret van Klaas Verschuure

Woont in wijk

Zuid

Telefoon

030 - 286 11 27 of 06 - 5575 8884

E-mail

k.verschuure@utrecht.nl

Website

D66

Te volgen via

Twitter en LinkedIn

Nevenactiviteiten

  • voorzitter van Stichting Bestuursassistentie D66 Utrecht
  • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  • lid Maatschappelijke Klankbordgroep voor het speerpunt Brain van het UMC Utrecht
  • accountmanager regio en andere overheden bij de gemeente Alphen aan den Rijn
    In die functie vertegenwoordig ik de gemeente Alphen aan den Rijn in allerlei regionale overleggen. Ik onderhoud daarbij de ambtelijke contacten met de regio Holland Rijnland, de regio Midden Holland, de provincie Zuid Holland, de Zuidvleugel en binnen het directeuren netwerk zuidelijke randstad. Het doel is belangenbehartiging en versterken van de onderlinge samenwerking. De onderwerpen waar ik mij voornamelijk mee bezig hou zijn de verstedelijkingsagenda, woningbouw, de bereikbaarheidsopgave, klimaatadaptatie, energietransitie, economische zaken e.a.
     

Over welke onderwerpen kunt u mij benaderen?

Regiozaken, Horeca, Juridische zaken, Ombudszaken