Gemeenteraad Steven de Vries

Portret Steven de Vries

Woont in wijk

Binnenstad

Telefoon

06 - 11 21 30 30

E-mail

steven.de.vries@utrecht.nl

Website

www.stevendevries.com

Te volgen via

Twitter, Facebook en LinkedIn

Nevenactiviteiten

 • Domeinregisseur/ Senior Beleidsadviseur bij de PO-Raad
  Ik geef inhoudelijk, strategisch en functioneel leiding aan de medewerkers (beleidsadviseurs) die actief zijn binnen de PO-Raad op het domein School en Omgeving. Daarnaast adviseer ik het bestuur en leden van de PO-Raad op de genoemde onderwerpen. Het betreft o.a. de onderwerpen:
  Doorgaande lijn 0-12 (waaronder aansluiting met kinderopvang);
  Onderwijsachterstanden;
  Onderwijshuisvesting;
  Onderwijs aan Asielzoekers en Nieuwkomers;
  Passend Onderwijs;
  Sociale Veiligheid;
  Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.
 • Bestuurslid Semper Excelsius Reünisten (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van de reünistenvereniging van het dispuut Semper Excelsius. Activiteiten zijn voornamelijk gericht op de binding van oud-leden.
 • lid VNG Commissie voor Raadsleden & Griffiers (onbezoldigd)
  Binnen deze commissie hou ik mij bezig met de verbetering van de positie van gemeenteraden. Specifiek doe ik dit op het onderwerp 'Omgevingswet'.
 • voorzitter Stichting Fractieassistentie GroenLinks Utrecht-stad (onbezoldigd);
  De Stichting Fractieassistentie GroenLinks Utrecht-stad is de formele werkgever van de medewerkers van de GroenLinks-fractie. Als voorzitter van de Stichting ben ik verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

  Over welke onderwerpen kunt u mij benaderen?

Openbare orde en veiligheid, Sport, Cultuur, Utrechts archief, Burgerzaken, Juridische zaken, Ombudszaken, Publieksdienstverlening