Gemeenteraad Eva van Esch

Portret van Eva van Esch

Woont in wijk

Lodewijk Napoleonplantsoen

Telefoon

06-17056617 of 030 - 286 00 04

E-mail

e.van.esch@utrecht.nl

Website

www.utrechtstad.partijvoordedieren.nl

Te volgen via

Twitter en Facebook

Fractievoorzitter

Nevenactiviteiten

  • communicatiemedewerker PvdD
    Ik werk op het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Daar doe ik van alles rondom communicatie: van website tot social media!

  • bestuurslid Stichting Binnenste buiten, Cultuur Stichting
    Deze stichting wil meer kunst bevorderen in de buitenlucht. Als secretaris van de stichting denk ik mee over mooie, nieuwe kunstprojecten en hoe we bestaande projecten kenbaar kunnen maken voor het publiek.

  • lid officiële bewonerscommissie Lodewijk Napoleon Plantsoenomgeving

Over welke onderwerpen kunt u mij benaderen?

Burgerzaken, Bibliotheek, Cultuur, Dierenwelzijn, Financiën, Jeugd, Juridische zaken, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening/communicatie, Werk en inkomen, Sport, Utrechts archief, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht werken en participatie, Zorg en maatschappelijke opvang, Duurzaamheid, Economie, Groen, Grondzaken, Internationale zaken, Leidsche Rijn, Milieu, Mobiliteit, Monumenten en erfgoed, Openbare ruimte, Regiozaken, Ruimtelijke ordening, Citymarketing, Stationsgebied, Vastgoed, Verkeer, Wonen.