Gemeenteraad Gadiza Bouazani

Portret van Gadiza Bouazani

Woont in wijk

Noordwest

Telefoon

06 - 12 392 015

E-mail

g.bouazani@utrecht.nl

Website

www.utrecht.pvda.nl

Te volgen via

Twitter en LinkedIn

Plaatsvervangend voorzitter commissie Mens en Samenleving

Nevenactiviteiten

  • buurtondernemer (Teamleider) bij St. Buurtteamorganisatie Sociaal
    Als buurtondernemer Overvecht faciliteer ik de buurtteammedewerkers in datgene wat zij nodig hebben om hoogwaardige sociale basiszorg aan de bewoners te leveren. Ook ben ik als netwerker, aanjager en verbinder actief om met organisaties/ondernemers betere aansluiting te vinden op vragen van bewoners cq in te spelen op ontwikkelingen in de wijk.
  • bestuurslid van Stichting Dialoog
    Stichting Dialoog is een klein particulier subsidiefonds dat door het ondersteunen van initiatieven bijdraagt aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving. In mijn rol als bestuurslid adviseer, beoordeel en beslis ik mede over de aanvragen en inzet van de middelen. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.
  • voorzitter van het Panel Deurbeleid
    Als voorzitter van het Paneldeurbeleid Utrecht richt ik mij samen met de andere panelleden op het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers en het onderzoeken van meldingen over vermeende onterechte weigeringen in de Utrechtse horeca. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.

Over welke onderwerpen kunt u mij benaderen?

Sport, Onderwijs, Bibliotheek, Dierenwelzijn, Leidsche Rijn (raad), Economische zaken, Stadspromotie, Internationale zaken