Gemeenteraad Woordvoerder per onderwerp

Raadsleden praten

Woordvoerders per onderwerp

Alle fracties hebben woordvoerders voor verschillende onderwerpen. Dit kunnen raadsleden maar soms ook fractiemedewerkers zijn. Zij voeren het debat over dit onderwerp in de commissievergadering. Hieronder vindt u een overzicht van de beleidsterreinen.

 

 

Bestuursinformatie

Bibliotheek

Burgerzaken

Citymarketing

Cultuur

Dierenwelzijn

Duurzaamheid

Economie

Erfgoed en Monumenten

Financiën

Grondzaken

Openbare Ruimte en Groen

Grondzaken

Internationale zaken

Jeugd en Jeugdzorg

Juridische zaken

Leidsche Rijn

Milieu

Ombudszaken

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Openbare Ruimte en Groen

Organisatievernieuwing

Publieksdienstverlening en communicatie

Regiozaken

Ruimtelijke ordening

Sport

Stationsgebied

Vastgoed

Verkeer

Volksgezondheid

Welzijn

Werk en Inkomen

Wijkgericht werken en Participatie

Wonen

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Hulp en contact

Griffie Gemeenteraad

Telefoon
030 - 286 10 69

Adres
Stadhuis
Korte Minrebroederstraat 2
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Email
griffie.gemeenteraad@
utrecht.nl

Twitter
  @Raadutrecht